> WAŻNE INFORMACJE ODNOŚNIE IMPREZ <
Regulamin
Regulamin

Regulamin udziału w wydarzeniu w trakcie obostrzeń w czasie epidemii wirusa SARS-CoV -2 w Polsce.

 

1. Bilet wstępu ważny jest wyłącznie za okazaniem przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Każdy uczestnik, niezależnie od wieku powinien okazać swój własny bilet wraz z oświadczeniem o swoim stanie zdrowia.

2. Udział widzów jest dopuszczalny pod warunkiem:

a) obowiązku zakrywania ust i nosa (maseczka ochronna lub przyłbica), przy czym środki takiej ochronny każdy widz zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie.

b) przeprowadzenia obowiązkowej dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu oraz na teren imprezy. Środki do dezynfekcji zapewnia organizator.

3.Organizator udostępnienia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc.

4.Wejście publiczności na widownię obywa się poprzez ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 2m.

5.Preferowana forma biletu, to bilet drukowany.

6. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu własnych artykułów spożywczych.

7. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

8. W obliczu epidemii SARS-CoV-2, działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05.06.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, tj. udostępnienia widzom lub słuchaczom, co drugiego miejsca na widowni*, w rzędach naprzemiennie, z tym, że nie więcej niż 50% liczby miejsc - zakupione miejsca mogą finalnie ulec zmianie stosownie do niniejszego rozporządzenia.

*  obowiązek zajmowania, co drugiego miejsca nie dotyczy: widza, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13 roku życia / widza, który uczestniczy w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności / osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących