> WAŻNE INFORMACJE ODNOŚNIE IMPREZ <
Regulamin
Regulamin

Regulamin udziału w wydarzeniu w trakcie obostrzeń w czasie epidemii wirusa SARS-CoV -2 w Polsce.

 

1. Udział widzów jest dopuszczalny pod warunkiem:

  1. obowiązku zakrywania ust i nosa (maseczka ochronna lub przyłbica), przy czym środki takiej ochronny każdy widz zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie.
  2. przeprowadzenia obowiązkowej dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu oraz na teren imprezy. Środki do dezynfekcji zapewnia organizator.

2. Wejście publiczności na widownię obywa się poprzez ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 2m.

3. Preferowana forma biletu, to bilet drukowany.

4. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu własnych artykułów spożywczych.

5. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

6. Podczas składania zamówień przez Internet, należy wybrać jedną z dostępnych opcji dotyczących informacji na temat szczepienia, przy czym:

Wybór opcji "jestem zaszczepiony(na)" jest równoznaczny z oświadczeniem, że na przynajmniej 14 dni przed wydarzeniem jesteś lub będziesz w pełni zaszczepiony(na) przeciwko Covid-19 i wyrażasz tym samym zgodę na ewentualną weryfikację certyfikatu przy wejściu.

 Podanie nieprawdy może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniu.